About Us

Om ESFAB International

Medlemsföretagen inom ESFAB International erbjuder innovativa rekryteringlösningar inom områdena rekrytering, bemanning, expert search och executive search inom IT och Telecom.

Medlemmarnas vision är - att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom - globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över.

ESFAB International är en av världens största professionella rekryteringorganisationer med mer än 140 självständiga företag verksamma i mer än 100 länder runt om i världen.

Du kan få mer information om ESFAB International på den internationella webbplatsen.